ข้อมูล/ข่าวสาร (Information/News)

วัน/เดือน/ปี รายละเอียด รูปภาพพรีวิว ดาวน์โหลดรายละเอียด
18/11/2020 คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบลงทะเบียนยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) ดูไฟล์
06/11/2020 คู่มือการใช้ระบบลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) ดูไฟล์
05/11/2020 แนวทางการพัฒนา ยุว อสม. ดูไฟล์ / ดูวีดีโอ